என் மகளுக்கு ஒன்றை வயது ஆகிறது ஒல்லியா இருக்குறா குண்டாக என்ன செய்றது

Translated to English

One of my daughters is old age and what is done on the stomach

Created by
Updated on Apr 04, 2019

nutrition Corner

Answer:
ஒல்லியாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கவலைப்படாதீர்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}