என் மகளுக்கு 2வயது 6 மாதம் ஆகின்றது ஆனால் அவள் மற்ற குழந்தைகளை போல் சரளமாக பேசுவது இல்லை ஏன்

Translated to English

My daughter is 2 months old 6 months but why she does not speak fluently like other children

Created by
Updated on Mar 21, 2019

health Corner

Answer:
Please see the doctor

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு 5 வயது. அவளுடைய வீட்டுப்பாடம் சம்பந்த..

சில பிள்ளைகள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுகிறார்கள். அவ..

என் மகளுக்கு 11மாதம் ஆகிறது. 1 மாதத்திற்கு மேல் ச..

Hi Pon, தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால் உங்கள் உண..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் சத்தம் வருகிறது..

Hi Radhika, சளி இல்லை. கவலை வேண்டாம். குழந்தை தாய்..

என் மகளுக்கு 12மாதம் ஆகின்றது. அவளுக்கு தலையில் உச..

Hi பிரியா, இரண்டுக்கும் சம்பந்தமில்லை. எதற்கும் உங..

+ Ask an expert
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}