என் மகளுக்கு 2வயது 6 மாதம் ஆகின்றது ஆனால் அவள் மற்ற குழந்தைகளை போல் சரளமாக பேசுவது இல்லை ஏன்

Translated to English

My daughter is 2 months old 6 months but why she does not speak fluently like other children

Created by
Updated on Mar 21, 2019

health Corner

Answer:
Please see the doctor

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு 5 வயது. அவளுடைய வீட்டுப்பாடம் சம்பந்த..

சில பிள்ளைகள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுகிறார்கள். அவ..

என் மகளுக்கு 11மாதம் ஆகிறது. 1 மாதத்திற்கு மேல் ச..

Hi Pon, தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால் உங்கள் உண..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் சத்தம் வருகிறது..

Hi Radhika, சளி இல்லை. கவலை வேண்டாம். குழந்தை தாய்..

என் மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் குப..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}