என் மகளுக்கு 3 மாதம் ஆகிறது நான் என் வேலை காக ஜீனில் இருந்து போக வேண்டும் என்ன ஆகாரம் சாப்பிட கூடுக்கலாம் சொல்லூங்க

Translated to English

My daughter is 3 months and I say let's gotta eat what food I want to go from jane to my job

Created by
Updated on Apr 04, 2019

nutrition Corner

Answer:
உணவியல் நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகளுக்கு 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவ..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

ஹலோ டாக்டர் என் பெயர் பிரியா நான் எட்டாவது மாத கர்..

Hi Priya, நெஞ்சு சளி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மூ..

வணக்கம் டாக்டர் என் தங்கையின் குழந்தைக்கு 1 வயது 3..

Hi Gomathivijaian, குழந்தையின் மலத்தை பூச்சி இருக்..

என் இரண்டாவது மாதம் நடக்கிறது. என் வயிறு இறுக்கமாக..

மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சமாளிக்க, நீங்கள் உங்கள் உண..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}