என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை எப்படி சரி செய்வது

Translated to English

Talk to someone with my daughter. How to fix it

Created by
Updated on Jun 18, 2019

child-psychology Corner

Answer:
அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல்லது சில நாட்கள், மாதங்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறாளா? என்பதை குறிப்பிடுங்கள். மொபைல் அதிகம் பார்த்தாலோ அல்லது ஆரம்பத்திலிருந்து வெளி உலக தொடர்பு இல்லையென்றாலோ அல்லது மனதிற்குள் இருக்கும் கஷ்டத்தை வெளிப்படுத்த தெரியவில்லை என்றாலோ கூட இப்படி இருக்கலாம். குறிப்பிட்டு யாரையாவது பார்த்து அடிக்கடி பார்த்து பயந்தால் மகளிடம் பொறுமையாக, அன்பாக ஏன் என்று கேளுங்கள். உங்கள் குழந்தையிடம் நெருக்கமாக யார் பேசுவார்களோ அவர்களை மகளிடம் கேட்க சொல்லுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகனுக்கு முகத்தில் பரு மாதிரி வெள்ளையாக பரவி இ..

வணக்கம் ரேகா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை பார்க்காமல்..

இப்போது என் குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் நடக்கிறது குழந்த..

வணக்கம் ப்ரியா, என்ன நிறத்தில் மாறுகிறது ? நீங்கள..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என்னோட பையனுக்கு சளி அப்றம் இரும்பல் இருக்கு அதை எ..

Hi Agalya, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}