என் மகள் 1 மாத குழந்தை... வாயு செல்லும் போது மிகவும் அழுகிறாள்... என்ன செய்ய வேண்டும் ??

Translated to English

My daughter is 1 month baby ... so much crying when gas goes ... what should I do ??

Created by
Updated on Dec 22, 2018

health Corner

Answer:
வணக்கம் அஞ்சலி, ஆரம்ப காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் வாயு செல்லும் போது, மலம் கழிக்கும் போது அழுவது சாதரணம் தான். 1 அல்லது 2 மாதங்களில் பழகிவிடும். இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து 6 மாதம் இருந்தால் நீங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகள் 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவும்..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, உங்க குழந்தைக்கு தொற்..

என் மகளுக்கு 11 மாதங்கள் ஆகிறது, அவளுடைய வாய் மிகவ..

உங்கள் கவலையைப் புரிந்துகொள்கிறோம், ஆனால் எங்களுடை..

என் குழந்தை 11/2மாதம் குழந்தை பால் இரவு குடிக்கக்..

Hi Jeni, பாட்டிலை நன்கு மிதமான சூடான தண்ணீரில் சுத..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}