என் 10வயது மகன் மூக்கின் அடிபக்கத்தில் மரு வளர்ந்துள்ளது மிகவும் கவலை கொள்கிறான் எப்படி சரி செய்வது ?.

Translated to English

My 10-year-old son has grown up on the nose of the nose. How worry is he?

Created by
Updated on Feb 23, 2019

health Corner

Answer:
தோல் மருத்துவரை பார்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் 8வயது பெண் குழந்தை பருமனாக இருக்கிறாள் மார்பகம..

Hi Reemaz, உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்...

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, உங்க குழந்தைக்கு தொற்..

என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை..

Hi ரம்யா சிவகுமார், அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல..

என் மகன் பிறந்து 45 நாட்கள் ஆகிறது. சிறுநீர் கழிக்..

Hi Vanitha R Santhoshkumar, தொற்று இருப்பதற்கான வா..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}