குழந்தைக்கு முகத்தில் வெள்ளை வெள்ளையாக உள்ளது

Translated to English

The baby is white on the face

Created by
Updated on Jan 10, 2019

health Corner

Answer:
வணக்கம் பாத்திமா, குழந்தையின் வயது குறிப்பிடவில்லை. அதன் தன்மை தெரியாமல் ஆலோசனை கூறுவது சரியான தீர்வாக இருக்காது. ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவரிடம் நேரில் காண்பித்து இந்த பிரச்சனைக்கான ஆலோசனையை கேட்பது சிறந்தது.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

குழந்தையின் முகத்தில் வெள்ளை வெள்ளையாக உள்ளது என்ன..

வணக்கம் பாத்திமா, குழந்தையின் வயது குறிப்பிடவில்லை..

எனது மகளுக்கு முகத்தில் வெள்ளை திட்டுக்கள் உள்ளன...

Hi பாலமுருகன் தனலெட்சுமி, மருத்துவரிடம் குழந்தைக்க..

என் மகனுக்கு முகத்தில் பரு மாதிரி வெள்ளையாக பரவி இ..

வணக்கம் ரேகா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை பார்க்காமல்..

என் மகளின் வயது .1 வயது 3 மூன்று மாதம் வாய் சுற்றி..

Hi M .Thangam, பூஞ்சை தொற்றாக இருக்கும். மருத்துவர..

குழந்தைக்கு வயிற்றில் பூச்சி,உள்ளது அதை எப்படி நீக..

Hi Gayathri, உங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரை பார்த்து..

+ Ask an expert
Namrita
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}