குழந்தைக்கு வயிற்றில் பூச்சி,உள்ளது அதை எப்படி நீக்குவது

Translated to English

The baby has a stomach bug, and how to eliminate it

Created by
Updated on Jul 04, 2019

health Corner

Answer:
உங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரை பார்த்து ஆலோசித்து மருந்து வாங்கி கொடுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

எனக்கு தாய் பால் குறைவாக உள்ளது அதை அதிகரிக்க நான்..

Hi Nagarathinam, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும் எ..

எனது கர்ப்பவாரம் 33 எனக்கு எந்த குழந்தை என்று எப்ப..

Hi Mythili, மன்னிக்கவும் இதற்கு பதிலளிக்க இயலாது...

என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை..

Hi ரம்யா சிவகுமார், அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}