குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது சளி, இருமல் .இரவில் மட்டும் இருமல் அதிகம் ஆகிறது. வீட்டு வைத்தியம் இருக்குகிறத.

Translated to English

The baby is 11 months old with colds and coughs. Home remedies are available.

Created by
Updated on Feb 03, 2020

nutrition Corner

Answer:
இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவும் http://www.parentune.com/parent-blog/ungal-kuzhanthaikalukkaana-urai-marundhu-thayappatharkkaana-seymuraikal-enna/5213

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 2 மாதம் ஆகிறது அவனுக்கு சளி உள்ளதா..

Hi Deepa, வீட்டு வைத்தியம் வெண்ணீர் கொடுங்கள். மரு..

என் குழந்தைக்கு 70நாட்கள் ஆகிறது இத்தோடு 2முறை சளி..

Hi Dharani, வீட்டு வைத்தியம் வென்ணீர் கொடுக்கலாம்...

6 மாத குழந்தைக்கு இருமல், தும்மல் இருந்தால் வீட்டு..

Hi Radha Shree, 2 சொட்டு துளசி அல்லது வெற்றிலை சாற..

என் மகளுக்கு 10மாதம் ஆகிறது. 10 நாட்களுக்கு மேல்..

Hi Pon, கற்பூரவல்லி இலை 2 இலை, துளசி தலா 3 அல்லது..

என் குழந்தை 5 மாதம் 20 நாள் ஆகிறது.. சளி மற்றும்..

Hi Sathish Kumar, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சளிக்கு க..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}