குழந்தைக்கு 3 1/2 மாதம் ஆகிறது. அவனுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. மூக்கு அடைப்பு மாதிரி இருக்கு. 2 நாட்களாக சிறுநீர் சரியாக போகவில்லை. 2 நாட்களும் மொத்தம் 4 தடவை மட்டுமே சிறுநீர் போகிறான். இதனால் எதாவது பிரச்சனையா

Translated to English

The baby is 3 1/2 months. He's cold. There is a nose bracelet model. The urine has not gone well for 2 days. 2 days a total of 4 times only urine. This is a problem

Created by
Updated on May 18, 2019

health Corner

Answer:
Please give warm water,because of cold he is not having enough water in the body so urine is less ,please see the doctor.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்னுடைய குழந்தைக்கு 8 மாதம் ஆகிறது.. கடந்த 2 வாரம..

Hi Ranjitha, காய்கறி சூப், கஞ்சி வகைகள், ஆப்பிள் ம..

எனது குழந்தைக்கு 3 மாதம் ஆகிறது. Motion சரியாக போக..

Hi Senthil Kumaran, தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் நீங்கள்..

என் குழந்தைக்கு 2 மாதம் ஆகிறது அவனுக்கு சளி உள்ளதா..

Hi Deepa, வீட்டு வைத்தியம் வெண்ணீர் கொடுங்கள். மரு..

குழந்தைக்கு 11 மாதம் ஆகிறது சளி, இருமல் .இரவில் ம..

Hi Pavithra Manigandan, இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவு..

+ Ask an expert
Sushmita G
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}