குழந்தைக்கு 5 மாதம் செல்கிறது. பிற உணவு கொடுக்கலாமா? ..

Translated to English

The baby goes 5 months. Can you give me other food? ..

Created by
Updated on Apr 01, 2020

health Corner

Answer:
கொடுக்க துவங்கலாம். காய்கறி சூப், மசித்த கேரட், ஆப்பிள், சத்து மாவுக் கஞ்சி (குறைந்த அளவில்) இந்த மாதிர் எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவைக் கொடுக்கலாம். இட்லி, அரிசி சாதம் போன்றவற்றுக்கு இன்னும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதம் ஆகலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 5 மாதம் ஆகிறது. பால் குடுத்தாலும்..

Hi Sangitavardhan, நிச்சயமாக ஊட்டலாம். சூப், கஞ்சி..

எனக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்து 6 மாதம் 4 நாட்கள்..

Hi Thava, நிச்சயமாக கொடுக்கலாம். கஞ்சி வகைகள், இட்..

எனது மகனுக்கு 5 மாதம் நடக்கிறது. தலை இன்னும் நிற்க..

Hi கிரிஜா சதீஷ்காந்த், தலை நிற்காததற்கு மருத்துவரை..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}