குழந்தை தூங்கவில்லை ஏன்?

Translated to English

Why did the baby not sleep?

Created by
Updated on Dec 01, 2019

health Corner

Answer:
வயிறு நிறைந்திருக்க வேண்டும். அல்லது வயிற்றுப் பிரச்சசனையா என்று பாருங்கள். அதீத குளிர் அதீத வெப்பம் தூங்க சிரமப்படுத்தும். மலம் கழிப்பதில் அல்லது வாயு வெளியேறுவதில் சிரமம் இருந்தாலும் குழந்தை தூங்குவதற்கு சிரமப்படும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் ஒரு மாத குழந்தை சரியாக தூங்கவில்லை ஒரு மணி நேர..

Hi Jothi, குழந்தைக்கு பால் பற்றவில்லை. குழந்தையின்..

என் குழந்தை 5மாதம் முடிந்தது சரியாக தூங்க மாட்டீங்..

Hi Saranaruna, குழந்தைக்கு சாப்பாடு நிறைவாக கொடுக்..

எனது குழந்தைக்கு 10 மாதம் ஆகுகின்றது . எனது குழந்..

Hi Vaidegi Sathish, சில குழந்தைகள் நேராக எழுந்து ந..

என் ஒரு வார குழந்தை மூச்சை வேகமாக இழுத்து இழுத்து..

Hi Jayanthi, குழந்தை நல மருத்துவரை உடனே பார்க்கவும..

+ Ask an expert
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}