தாய்ப்பால் குறைந்து விட்டது என்பதை எப்படி கண்டறிவது

Translated to English

Find out how breastfeeding has decreased

Created by
Updated on Apr 07, 2019

nutrition Corner

Answer:
குழந்தை பால் குடிப்பதை வைத்து கணக்கிடலாம். மார்பகம் கனமாக இருப்பதை வைத்து பால் இருப்பதை உணரலாம். மார்பு லேசாக இருந்தால் தாய்ப்பால் குறைவாக இருப்பதை கண்டறியலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு குழந்தை பிறந்து 15 நாள் வரை தாய்ப்பால் அதிக..

Hi Amutha, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும். http:/..

எனக்கு 4மாதம் 6நாள் ஆகி விட்டது. என் குழந்தை எப்பட..

Hi Indhumathi, அடுத்த சில வாரங்களில் உங்கள் குழந்..

எனது மகளுக்கு நான்கு மாதம் ஆகிறது. ஒரு நாள் விட்டு..

Hi கவிரகு, நீங்கள் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்..

என் குழந்தை பிறந்த பொது அஃகி குடித்து விட்டது அதனா..

Hi Karthika, கவலை வேண்டாம். காரணம் ஒன்றும் கிடையாத..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}