நான் இப்போது ஏழு மாதம் கர்ப்பமக உள்ளேன் எ ன்னுடைய மார்பகத்தில் ஒரு வித திரவம் வருகிறது ஏன்???

Translated to English

I have been pregnant for seven months now.

Created by
Updated on Sep 26, 2019

child-psychology Corner

Answer:
தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு தயாராகும் செயல்முறையாக கூட இருக்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு 3 வயதில் மகன் உள்ளான் . நான் antara injecti..

Hi Naga, கேள்வியே புரியவில்லை. தெளிவாக கேள்வியை கு..

எனது குழந்தைக்கு 3வது மாதம் நடக்கிறது, அவள் பனிக்க..

Hi Absara, 3 மாதம் தொடர்ந்து சளி இருப்பதால் மருத்த..

நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளேன் எனக்கு ஆரம்பம..

Hi PRiyABHU, மகப்பேறு மருத்துவரை உடனே பார்கக்வும்..

பாப்பாக்கு 10 மாதம் ஆகிறது. 2 அல்லது 3 நாளைக்கு ஒர..

Hi Jency, இது கோடை காலமாக இருப்பதால் ஈரம் வியர்வைய..

நான் 6 மாதம் கர்பமாக உள்ளேன் என்னுடைய கால்கள் விக்..

Hi Kaviyarasi Malaravan, வீக்கம் குறையாமல் தொடர்ந்..

+ Ask an expert
Namrata
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}