நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளேன் எனக்கு ஆரம்பம் முதலே வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் இந்த நிலையில் தீடீரென்று வெள்ளைப்படுதலுக்கு பதிலாக ப்ரௌன் நிறத்தில் திரவம் வெளியேறுகிறது எனக்கு பயமாக உள்ளது

Translated to English

I'm a two-month pregnant I'm scared of the fluid in the brown color instead of the white color

Created by PRiyABHU
Updated on Apr 04, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}