நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளேன் எனக்கு ஆரம்பம் முதலே வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் இந்த நிலையில் தீடீரென்று வெள்ளைப்படுதலுக்கு பதிலாக ப்ரௌன் நிறத்தில் திரவம் வெளியேறுகிறது எனக்கு பயமாக உள்ளது

Translated to English

I'm a two-month pregnant I'm scared of the fluid in the brown color instead of the white color

Created by
Updated on Apr 04, 2019

health Corner

Answer:
மகப்பேறு மருத்துவரை உடனே பார்கக்வும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு 10 மாத குழந்தை உள்ளது எனக்கு மாதவிடாய் 11தள..

Hi Gomu, தாய்ப்பால் கொடுப்பவர்களுக்கு மாதவிடாய் தள..

நான் 6 மாத கர்ப்பமாக உள்ளேன். இதுவரை எனக்கு குழந்த..

Hi Abiya, குழந்தை வளர வளர வயிற்றில் குழந்தை இருக்க..

எனக்கு இரண்டாவது மாதம் நடக்கிறது. என் வயிறு இறுக்..

மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சமாளிக்க, நீங்கள் உங்கள் உ..

எனக்கு 6 மாதம் ஆகிறது. மிக லேசாக உள்ள பொருட்களை தூ..

Hi Archana Saravanavelu, மகப்பேறு மருத்துவரிடம் ஆல..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}