நான் இலங்கையில் இருந்து பேசுகிறேன். நான் இப்போது எனது 21வது வார கர்ப்ப காலத்தில் உள்ளேன். ஸ்கேன் செய்து பார்த்த போது குழந்தையின் தலை மேலாகவும் கால் கீழ் நோக்கியும் இருப்பதாக வைத்தியர் கூறினார். இதனால் ஏதாவது பாதிப்புகள் உள்ளனவா?நார்மல் டெலிவரியில் குழந்தையை பெற முடியுமா?

Translated to English

I speak from Sri Lanka. I am now in my 21st week of pregnancy. The doctor said the baby's head was up and under the foot when scanned. Can there be any impact on this?

Created by
Updated on Jul 03, 2019

education Corner

Answer:
தானாகவே குழந்தையின் தலை திரும்பிவிடும் கவலைப்பட வேண்டாம். மற்றபடி பயப்படுவதற்கான அவசியம் இல்லை.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}