நான் கர்ப்பத்தின் 7 வது மாதத்தில் இருக்கிறேன். கடந்த 2 நாட்களுக்குப் பிறகு, நான் பொய் சொல்ல முயற்சிக்கும்போது, ​​மயக்கமடைவதைப் போல் உணர்கிறேன். நான் எழுந்தவுடன் இது நடக்கும். கர்ப்பத்தின் இந்த நாட்களில் இது சாதாரணமா?

Translated to English

I am in the 7th month of pregnancy. Over the last two days, when I try to lie, I feel as unconscious. This happens when I get up. Is it normal in the days of pregnancy?

Created by
Updated on Nov 04, 2018

health Corner

Answer:
முதலில் உங்கள் ஹீமோகுளோபின்கலை சரிபார்க்கவும், அதே நேரத்தில் உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும் பரிந்துரைக்கிறோம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் கர்ப்பத்தின் 12 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன்

Hi Ilakkiya Silambarasan, உங்கள் கேள்வியை தெளிவாக..

நான் கர்ப்பத்தின் 17 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். கர..

எந்த விதமான ஒயினாக இருந்தாலும் மது வகையில் வருகிறத..

நான் கர்ப்பத்தின் 32வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். எ..

நீங்கள் இனிப்பு, சர்க்கரை மற்றும் வறுத்த உணவு வகைக..

எனக்கு இன்னுரு 30 நாள் மார்பகம் வலி இருக்கிறது..

Hi Mani Megalai, கேள்வி புரியவில்லை. சரியாக குறிப்..

7வது மாதம் ஆகிறது எந்த உணவு குடுத்தாலும் 3 முதல் 4..

Hi Mathi, இது சகஜமான விஷயம் தான். வயிற்றுப் போக்கா..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent
Featured content of the day

Parentoon of the day

Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}