நான் கர்ப்பமாகி 8 வாரங்கள் ஆகிறது. உறவு வைத்து கொண்ட மறுநாள் காலையில் சிறிது அடத்தியான இரத்த கசிவு ஏற்பட்டது. இது சாதாரணமான ஒன்றா அல்லது ஏதேனும் அறிகுறியாக இருக்குமா ?

Translated to English

I am 8 weeks pregnant. The next morning with the relation, there was a slight bleeding. Is this a normal or a sign?

Created by Selvi
Updated on Apr 05, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}