நான் கர்ப்பமாகி 8 வாரங்கள் ஆகிறது. உறவு வைத்து கொண்ட மறுநாள் காலையில் சிறிது அடத்தியான இரத்த கசிவு ஏற்பட்டது. இது சாதாரணமான ஒன்றா அல்லது ஏதேனும் அறிகுறியாக இருக்குமா ?

Translated to English

I am 8 weeks pregnant. The next morning with the relation, there was a slight bleeding. Is this a normal or a sign?

Created by
Updated on Apr 05, 2019

health Corner

Answer:
மகப்பேறு மருத்துவரை அணுகவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு இன்னுரு 30 நாள் மார்பகம் வலி இருக்கிறது..

Hi Mani Megalai, கேள்வி புரியவில்லை. சரியாக குறிப்..

எனக்கு தற்போது ஆறுமாதம் ஆகிறது வயிறு தொரியவே இல்லை..

Hi Kayathri, எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி வயிறு தெரிய..

நான் 8 வாரம் கர்ப்பம், சிறிது ரத்தப்போக்கு உள்ளது..

Hi யாமினி சற்குணன், உங்கள் கருவின் வளர்ச்சியை பரிச..

+ Ask an expert
Himani Dhawan
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}