நான் கர்ப்ப பரிசோதனை செய்தேன் கோடு மிகவும் மெல்லியதாக தெரிகிறது 5 நாட்கள் போனதும் டெஸ்ட் செய்தேன் கர்ப்பமா என்று சொல்லுங்கள்

Translated to English

I did a pregnancy test and the dash looks so thin

Created by
Updated on Jun 29, 2019

child-psychology Corner

Answer:
எதற்கும் ஒரு முறை HCG இரத்தப் பரிசோதனை செய்து பாருங்கள். அதில் சரியாக தெரிந்துவிடும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் மூன்று மாதம் கர்ப்பம்... எனக்கு இப்போது சளி இ..

Hi Karthi, வெந்நீர் மட்டுமே குடியுங்கள். நீங்கள் அ..

நான் கர்ப்பத்தின் 17 வது வாரத்தில் இருக்கிறேன். கர..

எந்த விதமான ஒயினாக இருந்தாலும் மது வகையில் வருகிறத..

எனது மேனைவிக்கு கடந்த வாரம் 21/4/2020 அன்று ஆண்குழ..

Hi பிரகாஷ், காலை மட்டும் மாலை இளம் வெயிலில் குழந்த..

எனக்கு 23 வயது.. திருமணம் ஆகி 2 ஆண்டுகள் ஆகிறது....

Hi Pandiyan, ஒவ்வொரு முறையும் கருச்சிதைவு ஏற்படும்..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து இன்று 7 வது நாள் அவருக்கு..

Hi Al Ameen, வருத்தப்படாதீர்கள், தேங்காய் எண்ணெய்..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}