நான் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிறேன். என் குழந்தை 4 மாத குழந்தை. நான் celin 500 மாத்திரை ,கால்சியம் &வைட்டமின் d3 மாத்திரை எடுத்து கொள்ளலாமா?

Translated to English

I feed the baby. My baby is a 4 month old baby. Can I take the celin 500 pill, calcium & vitamin d3 pill?

Created by
Updated on Jun 27, 2019

health Corner

Answer:
Yes you can.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

ஹலோ டாக்டர் என் பெயர் பிரியா நான் எட்டாவது மாத கர்..

Hi Priya, நெஞ்சு சளி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மூ..

நான் என் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்...

வணக்கம் வெண்ணிலா, நீங்கள் பயப்படாமல் கரும்பு சாப்..

என் குழந்தை பத்து மாத குழந்தை விளையாடிக் கொண்டிருக..

Hi Jeni, தயவு செய்து மருத்துவரை பாருங்கள்

என் மகள் 3 மாத குலந்தை, அவளது உதடுகள் கறுப்பாகிவி..

இது நீரிழிவு காரணமாக இருந்தால் அப்படி நடக்கும். தா..

என் குழந்தைக்கு பத்து மாதம் நடக்கிறது.. எனக்கு தாய..

வணக்கம் வெண்ணிலா, ஒரு வயது நிரம்பாத குழந்தைக்கு ப..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}