நான் 45 நாட்கள் கர்பமாக உள்ளேன். எனக்கு ஐயுஐ செய்தார்கள். இப்பொழுது எனக்கு இரண்டு வாரம் தொடர்ந்து எச்சிஜி ஊசி போடுகிறார்கள் இவை எனது குழந்தையை பாதிக்குமா.

Translated to English

I am 45 days pregnant. They did IUI. I have been injecting HCG for two weeks now and this will affect my baby.

Created by
Updated on Jun 20, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}