நான் 45 நாட்கள் கர்பமாக உள்ளேன். எனக்கு ஐயுஐ செய்தார்கள். இப்பொழுது எனக்கு இரண்டு வாரம் தொடர்ந்து எச்சிஜி ஊசி போடுகிறார்கள் இவை எனது குழந்தையை பாதிக்குமா.

Translated to English

I am 45 days pregnant. They did IUI. I have been injecting HCG for two weeks now and this will affect my baby.

Created by
Updated on Jun 20, 2019

child-psychology Corner

Answer:
எந்த பாதிப்பும் இல்லை. உங்கள் மருத்துவர் கூறுவதை பின்பற்றுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளேன் எனக்கு ஆரம்பம..

Hi PRiyABHU, மகப்பேறு மருத்துவரை உடனே பார்கக்வும்..

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

எனக்கு 12 வாரம் ஆகிடுச்சு என் குழந்தை எந்த அளவுக்க..

Hi Afrinbyrose, உங்கள் குழந்தை இப்போது 2 -2.5இன்ச..

எனக்கு 3 வயதில் மகன் உள்ளான் . நான் antara injecti..

Hi Naga, கேள்வியே புரியவில்லை. தெளிவாக கேள்வியை கு..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}