நான் 6வ வாரம் முடிஞ்சி ஸ்கேன் எடுக்குராப்ப இதய துடிப்பு இல்லனு டாக்டர் சொல்ராங்க மேம்

Translated to English

I finished the 6th week with a scan of the heartbeat

Created by
Updated on Nov 04, 2019

child-psychology Corner

Answer:
கவலைப்படாதீர்கள். 6 வார சிசுவின் வளர்ச்சியை மருத்துவர்கள் சரியாக சொல்வார்கள். என்ன பிரச்சனை என்பதை உங்கள் மருத்துவரிடம் தெளிவாக கேளுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனது குழந்தைக்கு 146 முறை இதய துடிப்பு உள்ளது ஆணா..

Hi Sweet Safeena, மன்னிக்கவும், வேறு கர்ப்ப காலம்,..

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

நான் 8 வாரம் கர்ப்பம், சிறிது ரத்தப்போக்கு உள்ளது..

Hi யாமினி சற்குணன், உங்கள் கருவின் வளர்ச்சியை பரிச..

நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதய..

Hi KokilaDhesing, 7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}