நான் 8 வாரம் கர்ப்பம், சிறிது ரத்தப்போக்கு உள்ளது, ஏன் ஏற்படுகிறது?

Translated to English

I am 8 weeks pregnant, have a little bleeding, why is it?

Created by
Updated on Jun 18, 2019

health Corner

Answer:
உங்கள் கருவின் வளர்ச்சியை பரிசோதிக்க வேண்டும். உடனே உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவரை பார்க்கவும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

நான் மூன்று மாதம் கர்ப்பம்... எனக்கு இப்போது சளி இ..

Hi Karthi, வெந்நீர் மட்டுமே குடியுங்கள். நீங்கள் அ..

நான் 37வது வாரம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.. எனது முதல..

Hi Usha, காத்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக..

நான் 13 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன். நான் எப்படி தூங்க..

Hi Jayabarathi Niresh Kumar, இப்போது ஒன்றும் பிரச்..

நான் இப்போது ஏழு மாதம் கர்ப்பமக உள்ளேன் எ ன்னுடைய..

Hi Maha, தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு தயாராகும் செயல்மு..

நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதய..

Hi KokilaDhesing, 7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}