நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதயத்துடிப்பு சீராக உள்ளதா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது??

Translated to English

I am 9 weeks pregnant ... how to know if baby's heart rate is stable ??

Created by
Updated on Jul 01, 2019

child-psychology Corner

Answer:
7 வது வார ஸ்கேனில் இதயத்துடிப்பு வந்து விட்டால் அது எப்போதும் சீராகத் தான் இருக்கும். அதைப்பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸ்கேன் அல்லது டாப்லர் மிஷினில் தான் இதயத் துடிப்பை பார்க்கவோ கேட்கவோ முடியும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}