நான் 9 வாரம் கர்ப்பமாக உள்ளேன்... குழந்தையின் இதயத்துடிப்பு சீராக உள்ளதா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது??

Translated to English

I am 9 weeks pregnant ... how to know if baby's heart rate is stable ??

Created by
Updated on Jul 01, 2019

child-psychology Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}