பிறக்கும் போது என் மகள் 2. 700 இப்போம் 7. 1/2 மாதம் 6 கிலோ இருக்கா இது சரியான எடையா சொல்லுங்க

Translated to English

My daughter is 2. 700 now 7. 1/2 month 6 kg If this is right, say it

Created by
Updated on Apr 13, 2019

health Corner

Answer:
Perfect.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}