பிறந்து 15நாள் ஆன குழந்தைக்கு சளி இருந்தால் கை மருந்து என்ன கொடுக்கலாம்

Translated to English

If a 15-year-old child is born with a mental illness,

Created by
Updated on Jan 07, 2019

health Corner

Answer:
வணக்கம் சுகன்யா, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கை மருந்து கொடுக்காதீர்கள். தாய்ப்பால் கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஓமவல்லி மற்றும் துளசி கலந்த கசாயம் போல் வைத்து குடிங்க. குழந்தையின் அருகில் ஒரு துணியில் 1 கிராம்பு மற்றும் பூண்டு கலந்து கட்டி அருகில் வைய்யுங்கள். இந்த வாசனை ஓரளவுக்கு மூச்சு விட சிரமப்படுவதை குறைக்க உதவும். தொடர்ந்து சளி அதிகமாக இருந்தால் குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

6மாத குழந்தைக்கு இருமல்,சளி க்கு என்ன கொடுக்கலாம்?..

வணக்கம் மெரின், வெண்ணீர் கொடுங்க, ஒமம் தண்ணீர்..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

சளி மற்றும் இருமல் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்

Hi Ruba Suresh, மருத்துவரிடம் காண்பித்து மருந்து எ..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் சத்தம் வருகிறது..

Hi Radhika, சளி இல்லை. கவலை வேண்டாம். குழந்தை தாய்..

எனது குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள் ஆகின்றன. குழந்தைக்கு ச..

Hi JothiMuneeswaran, கொஞ்சம் ஓமம், பூண்டு எடுத்து..

+ Ask an expert
Tejal Singh
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}