மாலை நேரம் குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான உணவுகளை கொடுக்கலாம்

Translated to English

Evening meals can give any kind of food for the children

Created by
Updated on Apr 05, 2019

child-psychology Corner

Answer:
வேக வைத்த முளைக் கட்டிய பயிறு, பழங்கள், காய்கறி சாலட், வீட்டிலேயே தயாரித்த திண்பண்டங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எந்த மாதிரியான உணவு வழங்கலாம்

Hi Geetha, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும் http://..

எந்த மாதிரி யான உணவுகள் கொடுக்கலாம்

வணக்கம், குழந்தையின் வயதை குறிப்பிடுங்கள்..

குழந்தைக்கு நெய் சோறு கொடுக்கலாமா... கொடுத்தால் அ..

Hi Santhiya, 5 மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு சாதம் கொ..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}