மூன்று வயது குழந்தைக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவார்ந்த விளையாட்டை சொல்லிக்கொடுப்பது

Translated to English

Teaching a three-year-old child what kind of intellectual game

Created by
Updated on Jun 25, 2019

education Corner

Answer:
புதிர் விளையாட்டுகள், படங்கள் சார்ந்த விளையாட்டுகள், ப்ளாக்ஸ் போன்ற விளையாட்டுகள் அறிவை வளர்க்க உதவும். மேலும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவும் http://www.parentune.com/parent-blog/e-kuantaiyai-ivi-mopalil-iruntu-ticaittiruppiya-kivis/4945

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}