வணக்கம் எனது மகளுக்கு 2 வயது , அவள் ஒரு நேர உணவை 2 மணித்தியாலம் சாப்பிடுகிறாள் , உணவின் அளவும் குறைவு, அப்படி கொடுப்பது சரியானதா????

Translated to English

Hello my daughter is 2 years old, she eats 2 hours a day's food, the size of the food is too small, is not it?

Created by Yojhni
Updated on Jun 07, 2019

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}