வணக்கம் என் மகனின் வயது 9 காய்சல் வந்தால் நொடிப்பு பிரச்சனை 4 வருடங்களாக வால்போரேட் மருந்து குடுக்கிறோம் 6 மாதம் காய்சல் வரலை என்றால் நொடிப்பு இல்லை . காய்சல் வந்தால் பிரச்சனை எப்பொழுது சரியாகும்

Translated to English

Hello my son's age 9 is the problem of the snapshot of the problem for 4 years. When the problem comes, the problem will be correct

Created by
Updated on May 11, 2019

health Corner

Answer:
Fever goes above 100 degrees its not good,if fever comes immediately give fever medicine,lower the temperature then fits will not come.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 3வயது. அவள் மூக்குத்து வாரத்தில் உ..

Hi Meera, அது ஒன்றும் ப்ரச்சனை இல்லை. குழந்தைகளுக..

3 மாத குழந்தைக்கு உதடுகளிற் கருப்பாக இருந்தால் தாய..

வணக்கம் அப்சரா, குழந்தை தாய்ப்பால் குடித்தாலும் கர..

வணக்கம் டாக்டர் என் தங்கையின் குழந்தைக்கு 1 வயது 3..

Hi Gomathivijaian, குழந்தையின் மலத்தை பூச்சி இருக்..

என் மகனின் வயது 10 மிகவும் எடை குறைவாகவுள்ளான்..

Hi Paritha Parveen, நிறைய பழங்கள், காய்கறிகள், சாத..

+ Ask an expert
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}