నా కుమార్తె 1 సంవత్సరం 9 నెలల వయస్సు. తాను నన్ను ఇప్పటి వరకు అమ్మ అని పిలవలేదు మరియు ఇంకెవరిని ఏ పేరుతో గాని పిలవడం లేదు. తనకి హాయ్,బాయ్,ఎందుకు ఇలాంటి పదాలు మాత్రమే చెప్తుంది. ఆమె చాలా కొంటెది మరియు ఆమె ఒకే చోట కూర్చుని ఉండదు. ఆమె ఇక్కడ చుట్టూ నడుస్తున్న ప్రతిసారీ, కొన్నిసార్లు ఆమె కుర్చీ మీద నడుస్తుంది .నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 1 year 9 months old. He has not called me so far and is not known by any other name. Hi, boy, why are you saying such words? She is a lot of honey and she does not sit in one place. Every time she runs around here, sometimes she runs on the chair .What should I do?

Created by Megha
Updated on Nov 06, 2018

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}