నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోటినుండి చాలా జల్లు కారుతూనే ఉంది. నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 11 months old, she has a lot of water from her mouth. What should i do

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోరు చాలా పడిపోతుం..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}