నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోరు చాలా పడిపోతుంది. నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 11 months old, her mouth drops too much. What should i do

Created by
Updated on Nov 04, 2018

health Corner

Answer:
మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏదైనా ENT స్పెషలిస్టు నుండి మీకు చూపించడమే. సరైన చికిత్సతో పరీక్షించి చికిత్స పొందండి మీ శ్రద్ధ వహించండి

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోటినుండి చాలా జల్..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}