నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు అతని పెదవులు నల్లగా మారిపోయాయి. తల్లి పాలివ్విన తరువాత, ఆమె పెదవులు ఒక మృదువైన టవల్ను ఇస్తాను, కానీ దీని తర్వాత తేడా లేదు. నేను ఏమి చేయాలి

Translated to English

My daughter was 3 months old and his lips turned black. After breastfeeding, her lips give a soft towel, but there is no difference. What should I do?

Created by
Updated on Nov 04, 2018

health Corner

Answer:
ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి మర్దన ద్వారా బేబీ పెదవులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు. ఆమె పెదవులు నల్లగా మారా..

ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}