నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు. ఆమె పెదవులు నల్లగా మారాయి. నేను ఆమె స్నానపానాలు తరువాత ఆమె పెదవులను ఒక మృదువైన టవల్ తో శుభ్రంచేస్తాను, కాని తర్వాత కూడా తేడా కనపడలేదు. నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 3 months old. Her lips are black. I washed her lips with a soft towel after her baths, but later there was no difference. What should i do

Created by Swati
Updated on Nov 05, 2018

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు అతని పెదవులు నల్లగా మారి..

ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}