నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు. ఆమె పెదవులు నల్లగా మారాయి. నేను ఆమె స్నానపానాలు తరువాత ఆమె పెదవులను ఒక మృదువైన టవల్ తో శుభ్రంచేస్తాను, కాని తర్వాత కూడా తేడా కనపడలేదు. నేను ఏమి చేయాలి?

Translated to English

My daughter is 3 months old. Her lips are black. I washed her lips with a soft towel after her baths, but later there was no difference. What should i do

Created by
Updated on Nov 05, 2018

health Corner

Answer:
ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి మర్దన ద్వారా బేబీ పెదవులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

నా కుమార్తె 3 నెలల వయస్సు అతని పెదవులు నల్లగా మారి..

ఇది నిర్జలీకరణం వల్ల జరుగుతుంది. తల్లి పాలతో కాంతి..

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}