నా కుమార్తె 4 సంవత్సరాల 4 నెలల వయస్సు . ఆమె బరువు కోల్పోతోంది మరియు ఆమె చాలా త్వరగా అలసిపోతుంది. తరచుగా అనారోగ్యంతో ఉంటుంది, దాని కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించండి.

Translated to English

My daughter is 4 years and 4 months old. She is losing weight and she is very tired. Sometimes it is ill, and some tips for it.

Created by Namrita
Updated on Nov 06, 2018

nutrition Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}