నా వైఫ్ pregnant ఇప్పుడు తనకు 34 వారాలు కానీ baby weight 2. 5kg vundi please advise me how to improve the weight of baby And one more doubt బరువు పెరగకుండా ఉండడానికి కారణమేమిటి? ఒక వేళ ఈ బరువు లో డెలివరీ అయితే బిడ్డ కి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఏమైనా వుంటాయి??? Edd 31/03/2018 but doctor told to me you prepare on week before for delivery (24/12/2018) my wife's AFI-9. 3 PRESENT PLEASE GIVE FOR YOUR VALUBLE SUGGESTION TO US

Translated to English

My wife's pregnant now has 34 weeks but baby weight 2. 5kg vindi please advise me how to improve the weight of baby and one more suspicion? If there is a delivery in this weight, what is the possibility that the child will have health problems ??? EDD 31/03/2018 but the doctor told me you prepare on week before for delivery (24/12/2018) my wife's AFI-9. 3 PRESENT PLEASE GIVE FOR YOUR VALUBLE SUGGESTION TO US

health Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}