నేను గర్భం యొక్క 17వ వారంలో ఉన్నాను. నేను గర్భధారణ సమయంలో, మద్యం కాకుండా రెడ్ వైన్ త్రాగడం సురక్షితం అని నాకు తెలుసు. అంతేకాకుండా, నేను ప్రోటీన్ జోడించడం కోసం పాల పొడిని త్రాగటం చేయవచ్చా? నా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

Translated to English

I'm in the 17th week of pregnancy. I know that during pregnancy, drinking red wine rather than alcohol is safe. In addition, can I drink milk powder to add protein? Answer my question.

Created by
Updated on Nov 05, 2018

nutrition Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}