నేను గర్భ ధరణ కలిగి ఉన్నాను.. నేను రక్త హీనత కలిగి ఉన్నాను.. ఏమి తినాలి

Translated to English

I am pregnant .. I have anemia .. what to eat

Created by
Updated on Nov 16, 2020

health Corner

Answer:
Hi Banothu Pavani Here is a blog that can help you. https://www.parentune.com/parent-blog/dealing-with-nutritional-deficiencies-in-pregnancy-telugu/5890. Hope this helps. Take Care

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

నేను గర్భం యొక్క 32 వ వారంలో ఉన్నాను. నా ఉపవాసం రక..

మీరు ఇప్పుడు స్వీట్లు, చక్కెర మరియు వేయించిన ఆహార..

నేను గర్భం యొక్క 7 వ నెల లో ఉన్నాను. గత 2 రోజుల ను..

మీరు మొదట మీ హిమోగ్లోబిన్ను తనిఖీ చేయమని మరియు అదే..

నేను గర్భం యొక్క 17వ వారంలో ఉన్నాను. నేను గర్భధారణ..

ఏ రకమైన వైన్ ఐన మద్యం కిందకే వస్తుంది మరియు ఏ రకమై..

నా కుమార్తె 11 నెలల వయస్సు, ఆమె నోరు చాలా పడిపోతుం..

మేము మీ ఆందోళనను అర్థం చేసుకున్నాము కానీ మా సలహా ఏ..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}