10 மாதம் ஆண் குழந்தை. எடை 6 கி. கி. ஒரு நாளில் 5 முறை மோசன் போரான். எந்த வகையான உணவு கொடுக்கனும், கொடுக்ககூடாது சொல்லுங்கள்.

Translated to English

10 month baby boy. Weight 6g G. 5 times a day moron boron. Tell me not to give any kind of food.

Created by
Updated on May 28, 2019

nutrition Corner

Answer:
தண்ணீர் நிறைய கொடுக்கவும். தண்ணீர் கலந்த மோர் கொடுக்கவும். வாழைப்பழம், சாத்துக்குடி தவிர்த்து விடுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response
+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}