11 மாத குழந்தை பூண்டு தோலை விழுங்கி விட்டால் என்ன ஆகும் & என்ன செய்வது ????

Translated to English

What happens when 11-month-old baby gum gets rid of skin?

Created by
Updated on Feb 13, 2019

health Corner

Answer:
ஒன்றும் ஆகாது. பயப்படாதீர்கள். குழந்தை மலம் போகும் போது வந்துவிடும். அடுத்த முறை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் மகன் சின்ன கோலி விழுங்கி விட்டன் என்ன செய்வது?

Hi Mageshwari, உடனே மருத்துவரை பார்க்கவும். அடுத்த..

என் 3 மாத குழந்தை வயிறு அடிக்கடி இரைகிறது என்ன கார..

Hi Rani Naren, எடை நன்றாக கூடி இருந்தால் பால் எடுப..

வணக்கம் மேடம் எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் முத..

Hi Vijikalai, உங்க கவனத்தை ஈர்க்க மற்றும் உங்கள மி..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}