2 வயது குழந்தை.. saliva control செய்வது எப்படி?

Translated to English

2 year old child .. How to do saliva control?

Created by
Updated on Jan 17, 2020

child-psychology Corner

Answer:
மருத்துவரிடம் கேட்கவும்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் 8வயது பெண் குழந்தை பருமனாக இருக்கிறாள் மார்பகம..

Hi Reemaz, உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்...

எனக்கு 4மாதம் 6நாள் ஆகி விட்டது. என் குழந்தை எப்பட..

Hi Indhumathi, அடுத்த சில வாரங்களில் உங்கள் குழந்..

என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை..

Hi ரம்யா சிவகுமார், அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல..

என் குழந்தைக்கு வயது ஒன்று ஆகிறது. எடை 6கிலோ தான்..

Hi Shakila Jaffer, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது இ..

+ Ask an expert
Varsha Karnad
Proparent

Featured Mombassador

Pregnancy

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}