3மாத குழந்தையின் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்

Translated to English

What should be the weight of a 3 month old baby?

Created by
Updated on Oct 31, 2019

nutrition Corner

Answer:
பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

10மாத பெண்குழந்தை எவ்வளவு எடை இருக்க வேண்டும்

Hi Mohana, பிறந்த போது இருந்த குழந்தையின் எடையை கு..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

2. 1/2 வயது குழந்தைக்கு உடல் எடை எவ்ளோ இருக்க வேண்..

Hi Barvin, 8 -10 kg உடல் எடை இருக்கலாம். குறைவாக இ..

+ Ask an expert
Haritima Pandey
Proparent
Featured content of the day
Parentoon of the day
Lighter side of parenting

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}