39 வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளேன். குழந்தையின் நிறை 3700 g ஆக உள்ளது. இன்னும் பிரசவத்திற்கு நாட்கள் உள்ளது என வைத்தியர் கூறுகிறார். குழந்தையின் நிறை அதிகம் எனவும் சிசேரியன் செய்தே குழந்தையை வெளியே எடுக்க வேண்டும் எனவும் டாக்டர் கூறுகிறார். இது எனது தலைப்பிரசவம். நார்மல் டெலிவரியே எனது விருப்பம். சிசேரியன் செய்யாது நார்மலாகவே கிடைக்க முயற்சி செய்யலாமா?

Translated to English

I've taken 39 weeks. The baby's mass is 3700 g. The doctor says that there is still a day of delivery. The doctor says that the baby's mass is too much and the caconist should get out of the baby. This is my epidemic. Normally Delivery is my wish. Can we try to get rid of cosine without being a nurse?

Created by
Updated on Feb 15, 2019

education Corner

Answer:

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

+ Ask an expert

Always looking for healthy meal ideas for your child?

Get meal plans
Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}