39 வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளேன். குழந்தையின் நிறை 3700 g ஆக உள்ளது. இன்னும் பிரசவத்திற்கு நாட்கள் உள்ளது என வைத்தியர் கூறுகிறார். குழந்தையின் நிறை அதிகம் எனவும் சிசேரியன் செய்தே குழந்தையை வெளியே எடுக்க வேண்டும் எனவும் டாக்டர் கூறுகிறார். இது எனது தலைப்பிரசவம். நார்மல் டெலிவரியே எனது விருப்பம். சிசேரியன் செய்யாது நார்மலாகவே கிடைக்க முயற்சி செய்யலாமா?

Translated to English

I've taken 39 weeks. The baby's mass is 3700 g. The doctor says that there is still a day of delivery. The doctor says that the baby's mass is too much and the caconist should get out of the baby. This is my epidemic. Normally Delivery is my wish. Can we try to get rid of cosine without being a nurse?

Created by Ramla
Updated on Feb 15, 2019

education Corner
Login or Signup to see Expert's response
+ Ask an expert
Tools

Trying to conceive? Track your most fertile days here!

Ovulation Calculator

Are you pregnant? Track your pregnancy weeks here!

Duedate Calculator

Also Read

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}