39 வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளேன். குழந்தையின் நிறை 3700 g ஆக உள்ளது. இன்னும் பிரசவத்திற்கு நாட்கள் உள்ளது என வைத்தியர் கூறுகிறார். குழந்தையின் நிறை அதிகம் எனவும் சிசேரியன் செய்தே குழந்தையை வெளியே எடுக்க வேண்டும் எனவும் டாக்டர் கூறுகிறார். இது எனது தலைப்பிரசவம். நார்மல் டெலிவரியே எனது விருப்பம். சிசேரியன் செய்யாது நார்மலாகவே கிடைக்க முயற்சி செய்யலாமா?

Translated to English

I've taken 39 weeks. The baby's mass is 3700 g. The doctor says that there is still a day of delivery. The doctor says that the baby's mass is too much and the caconist should get out of the baby. This is my epidemic. Normally Delivery is my wish. Can we try to get rid of cosine without being a nurse?

Created by
Updated on Feb 15, 2019

education Corner

Answer:

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு சிசேரியன் செய்து 11நாட்கள். எனது தோல் இன்னு..

Hi Fathima Sajidha, இரண்டு வாரத்தில் சரியாகிவிடும்..

நான் இலங்கையில் இருந்து பேசுகிறேன். நான் இப்போது எ..

Hi Theepika, தானாகவே குழந்தையின் தலை திரும்பிவிடும..

மேடம் எனது குழந்தையின் இடுப்பில் படை போன்று உள்ளது..

Hi Lavanya, நீங்கள் சொல்வது படர்தாமரை போல் உள்ளது...

எனது மகள் பிறந்து 50நாட்கள் ஆகிறது அவளது எடை இப்போ..

வணக்கம் யாமினி, இந்திய குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}