3மாத குழந்தையின் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்

Translated to English

What should be the weight of a 3 month old baby?

Created by
Updated on Oct 31, 2019

nutrition Corner

Answer:
பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

10மாத பெண்குழந்தை எவ்வளவு எடை இருக்க வேண்டும்

Hi Mohana, பிறந்த போது இருந்த குழந்தையின் எடையை கு..

hi Medam I m devi... my baby வயது 2 now அவளோட எடை..

Hi Devi, உங்களின் குழந்தை இப்போது 10- 12 கிலோ எடை..

என்னுடைய குழந்தை பிறந்து 2மாதம் 2நாள்கள் ஆகிறது..

Hi Mariselvi Tamilvel, உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போ..

என் குழந்தை 9 மாதம் ஆகிறது அவளுடைய எடை 6. 48 மட்டு..

Hi Mahadevi, பிறந்த எடையை குறிப்பிடுங்கள்

என் குழந்தைக்கு 206 நாட்கள் ஆகிறது. பிறந்த எடை 2...

Hi Sudhasiva, ஒரு வயதில் பிறந்த எடையிலிருந்து மூன்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}