4 மாதம் முடிந்துவிட்டது இன்னும் குப்புற விலவில்லை ஏன்??

Translated to English

4 months have passed Why is the trash still not gone ??

Created by
Updated on Oct 05, 2020

child-psychology Corner

Answer:
எல்லா குழந்தைகளும் நாங்காம் மாதம் குப்புற விழ வேண்டும் என்பது இல்லை. தலை நின்று விட்டால் போதும்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என் குழந்தைக்கு 4 மாதம் ஆகிறது. இன்னும் குப்புற வி..

Hi கவிரகு, இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்கவும்.

எனது மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் கு..

Hi Avanti, உடனே குழந்தை நரம்பியல் மருத்துவரை சந்தி..

எனது மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது இன்னும் குப..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

என் மகளுக்கு 6 மாதம் முடிந்து விட்டது. இன்னும் குப..

Hi Avanti, திட உணவுகளான மசித்த பருப்பு சாதம், வேக..

+ Ask an expert
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}