4 மாத குழந்தைக்கு சளி பிடித்து உள்ளது. எப்படி சரி செய்வது?

Translated to English

A 4-month-old baby is having mucus. How to fix

Created by
Updated on Apr 09, 2019

health Corner

Answer:
Please see your doctor.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

என்னோட பையனுக்கு சளி அப்றம் இரும்பல் இருக்கு அதை எ..

Hi Agalya, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

என் குழந்தைக்கு 70நாட்கள் ஆகிறது இத்தோடு 2முறை சளி..

Hi Dharani, வீட்டு வைத்தியம் வென்ணீர் கொடுக்கலாம்...

மூன்று மாத குழந்தைக்கு சளி குறைக்க என்ன செய்ய வேண்..

Hi Aarthi,நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால்..

என் மகள் யாரோடும் கதைக்க . பழக பயப்பிடுகிறாள் அதை..

Hi ரம்யா சிவகுமார், அவளின் குணாதிசயமே இப்படியா? அல..

+ Ask an expert

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

24X7 Parents' Partner

Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}