4 மாத குழந்தைக்கு சளி பிடித்து உள்ளது. எப்படி சரி செய்வது?

Translated to English

A 4-month-old baby is having mucus. How to fix

Created by
Updated on Apr 09, 2019

health Corner

Answer:
Please see your doctor.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

அடிக்கடி குழந்தைக்கு சளி பிடிப்பது போல் உள்ளது ..‌..

Hi Padmavathi, தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும். தாய்ப்பா..

என் 3 மாத குழந்தைக்கு சளி அதிகம் உள்ளது குறையவே இல..

Hi Rani Naren, சளி என்றால் தும்மல் உள்ளதா அ்அல்லத..

என்னோட பையனுக்கு சளி அப்றம் இரும்பல் இருக்கு அதை எ..

Hi Agalya, நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தால..

என் குழந்தைக்கு அடிக்கடி வாமிட் வரா மாதிரி குமட்டல..

Hi Jemsafa, உடனே உங்கள் குழந்தை நல மருத்துவரிடம் க..

என் குழந்தைக்கு சளி இருப்பது போல் உள்ளது அதை எப்பட..

Hi Terenshiya, வெண்ணீர் கொடுங்கள். குழந்தை நல மருத..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}