5 மாதம் கர்பமாக உள்ளேன். உடலுறவு கொள்ளலாமா?மேலும் என்ன உணவு பொருள் எடுத்து கொள்ளலாம். மற்றும் எந்த உணவு பொருளை தவிர்க்கலாம்?

Translated to English

I am 5 months pregnant. What kind of food can you take? And which food item can be avoided?

Created by
Updated on Jun 05, 2019

child-psychology Corner

Answer:
வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளலாம் தவறில்லை. பெண் கீழே இருப்பது நல்லது. உப்பு அதிகம் உள்ள உணவுகளை தவிர்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் போன்றவைகளை தவிர்க்கலாம்.

Login or Signup to see Expert's complete response

Also Read

எனக்கு இது 4வது மாதம் எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடலாம்

Hi N, எல்லா சத்துள்ள உணவும் சாப்பிடலாம். உடல் சூட்..

குழந்தை உணவு நேரம் மற்றும் என்ன சாப்பாடு ரெடி பண்ண..

Hi S, இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உதவும். http://www...

ஒன்பதாம் மாதத்தில் உடலுறவு வைத்து கொள்ளலாமா

Hi Rachel, ஒன்பதாம் மாதம் உடல் உறவு கொள்வதால் எது..

என் இரண்டாவது குழந்தை பெண் 9 மாதம் ஆகிறது ஒரு கண்ண..

Hi Vijikalai, ஒரு கண்ணில் மட்டும் நீர் வருவது கண்..

+ Ask Doctors
Ask your queries to Doctors & Experts

Ask your queries to Doctors & Experts

Download APP
Skip

Find answers from Doctors about your baby's health and development

Parentune

24X7 Parents' Partner

Parentune
Download APP

31% Queries Answered Instantly

Loading
{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}

{{trans('web/app_labels.text_Heading')}}

{{trans('web/app_labels.text_some_custom_error')}}